Služba za prevenciju i kontrolu kardiovaskularnih bolesti
 

 

 

 

O NAMA         DJELATNOSTI            ZAVISNA PREDUZEĆA        KONTAKTI
DIJAGNOZA PRIMARNA

 

U SLUŽBI ZDRAVLJA ...

 

URADIĆEMO SVE

Sagledavajući sve aspekte multidisciplinarnim radom uz  pomoć savremene opreme uspostavljamo dijagnostičku sliku pacijenta i eventualno oboljenje.

 
Pravilna dijagnoza je osnov na kojem temeljimo sve naše korake u pomoći oboljelom.
  • Pregled subspecijaliste - kardiologa

  • Pregled specijaliste interniste

  • Konsultativni pregled Prof. Dr Miodrag Ostojić iz KC Beograd

  • Konsultativni pregled Prof. Dr Miodrag Grujić iz KC Beograd

  • EKG

  • Ultrazvuk srca

  • Ergometrija

  • Holter monitoring

  • Holter krvnog pritiska

  • Stres ehokardiografija

         Kontakt telefon: 051/241-241 ; 051/241-222
         E-mail:cmirzz@blic.net