ORL

 

 

 

 

O NAMA         DJELATNOSTI            ZAVISNA PREDUZE─ćA        KONTAKTI
OPREMA NO.1

 

U SLUŽBI ZDRAVLJA ...

 

SAMO KOD NAS
ORL ambulanta je opremljena radnim stolom sa otomikroskopom, direktoskopom,aspiratorom i uređajem za ENG.

Audiološki kabinet čini i posebna "gluva soba" sa audiometrom, timpanometrom i BERA uređajem.

 

 
Naš tim spoj je iskustva i mladosti u funkciji brige o zdravlju.
  • Pregled specijaliste ORL

  • Audiometrija, timpanometrija, kohleostapedijalni refleks, BERA, otoakustičke emisije - rano otkrivanje slušnih oštećenja

  • Direktoskopija larinksa - rano otkrivanje patoloških promjena na glasnicama

  • ENG - elektronistagmografija

         Kontakt telefon: 051/241-293
         E-mail:cmirzz@blic.net